GRIP, aanvullend op andere methodieken

Voor veranderprojecten, organisatieontwikkeling en management development zijn tal van methodieken. Zo is Scrum met haar klantgedreven teamwork effectief voor ontwerpprojecten, omdat tijdens het ontwikkelproces nieuwe inzichten ontstaan. Scrum helpt multidisciplinaire teams om stap voor stap heldere doelen te bereiken.

R

Intrinsieke motivatie

R

Eigen verantwoordelijkheid

R

Veranderbereidheid

Lean en Six Sigma zijn robuuste methodieken die van origine voor productieprocessen ingezet worden om samenwerking tussen teams te organiseren. Van Lean zijn PDCA en de Kaizen Workshops de meest bekende. Six Sigma draagt bij op basis van data. Vanwege de herkomst van deze methodieken werkt dit vooral goed in productiebedrijven.

“Als Lean Six Sigma consultant is niet mijn project de uitdaging, maar het beklijven van effect”

Vergroten van de intrinsieke motivatie

De genoemde methodieken worden door veel consultants, trainers en procesverbeteraars gebruikt. Tegelijkertijd ervaren deze professionals dat de intrinsieke motivatie van zowel management als medewerkers nog wel eens ontbreekt bij de implementatie. De wil dus om het anders te doen. Vaak ligt de focus op de grote uitdagingen en lukt het niet de kleine zaken op te lossen.

De GRIP Methodiek geeft Scrum Masters en Lean Green & Black Belts handvatten om de veranderbereidheid te verhogen. En het bewustzijn te vergroten over hoe georganiseerde verantwoordelijkheid bijdraagt in het beheersbaar maken van bedrijfsresultaten en toekomstbestendige ontwikkeling. Met als resultaat een versnelling en verduurzaming van het ingezette verbeter- of verandertraject. Daarmee is GRIP een aanvulling op deze methodieken.

“De GRIP Groeisessies zorgden voor meer eigenaarschap en drive in het verbeterprogramma waar ik voor ingehuurd was”

De eigen verantwoordelijkheid

Na certificering kan de GRIP Practitioner de GRIP Methodiek voor management en medewerkers inzetten voor het optimaal organiseren van verantwoordelijkheden en eigenaarschap. Op elk niveau. Door jouw inzet leren mensen nog beter hoe ze met anderen in verbinding blijven. En verantwoordelijk zijn voor het oplossen van hun eigen problemen. Niet omdat dat moet, maar omdat ze dat zelf willen.

De visie en instrumenten van de GRIP Methodiek vullen de toolkit van Lean Green en Black Belts en Scrum Masters perfect aan

Contact

GRIP levert je veel op, maar vergt ook een investering. In tijd, geld, maar bovenal in jezelf. We begrijpen dat je daar eerst even over wilt contacten. Vul dus gerust dit formulier in.