Wat GRIP doet voor mensen

Meer GRIP op je leven

Jij wilt betekenisvol zijn. En zelf bepalen hoe je dat invult. Je wilt groeien als mens. Niet omdat het moet, maar omdat jij dat wilt. Je weet ook dat jij zelf verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkeling. Maar hoe neem je het heft in handen? Wat zijn de stappen die je nu moet zetten?

Verhalen van mensen

Ingrid-ICT

Ingrid (29), medewerker ICT-servicedesk

Toen ik met GRIP begon, wist ik niet precies wat ik kon verwachten. Ik voelde alleen dat ik meer moest handelen in plaats van reageren. Nu kan ik beter duidelijk maken waar ik naar op zoek was. En wat GRIP bij mij heeft bereikt. Voorheen ging ik vooral af op prikkels van buitenaf. Prikkels waarmee ik mezelf meer afwees dan omhelsde. En niet alleen mezelf, ook de ander voelde een barrière naar mij.

Met de geleerde 7 Gouden Regels van GRIP ben ik veel meer baas over mijn eigen geluk. Op mijn werk en thuis. Ik heb geleerd dat ik zelf de enige ben die mij afwijst. De belangrijkste regel voor mij is niet uit contact te gaan met de ander, maar juist in contact te treden als het moeilijk wordt. En van daaruit samen te creëren wat bereikt moet worden. En het werkt, iedere keer weer.”

Khalid-HRM

Khalid (46), HRM-adviseur

Ik werd me tijdens de GRIP Groeisessies meer bewust van de ‘programmering’ die ik van huis uit heb meegekregen. Mijn grondhouding was gesloten. Ook herkende ik mijn eigen ruimte in samenwerkingsverbanden niet goed. Ik liet me taken en doelstellingen opleggen. In plaats van het gesprek aan te gaan over de randvoorwaarden om die doelstellingen überhaupt te kunnen realiseren. In wezen ondertekende ik een intern contract, zonder mezelf daar een plek in te geven. Ik zag mezelf over het hoofd. En nog belangrijker, zonder mezelf daar betekenisvol in te voelen.

Ik leerde dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn grondhouding en daar ook keuzes in kan maken. Met collega’s sprak ik af om elkaar van feedback te voorzien als oude gewoontes en houdingen de kop op staken. Elkaar scherp houden bleek ook het onderlinge vertrouwen te vergroten. Mijn hele team geeft aan nu meer werkgeluk te ervaren. We werken gewoon fijner samen.”

Susan-trainer

Susan (35), freelance Lean-trainer

Laat ik met een huiselijk voorbeeld beginnen. Ik mopperde al 6 jaar op mijn man om de vuile was in de mand gooien. Tegen de gezinsafspraak in. Een GRIP Practioner liet mij zien dat ik zelf hartstikke onderdeel van dit probleem was. Sterker, ik hield het gedrag van mijn man in stand. Vanuit de 7 Gouden Regels ging ik anders reageren op de vuile was naast de wasmand. Met als resultaat … je begrijpt me wel.

Ik zet mijn eigen inzichten nu in voor in-company-trainingen. Het is heel tof om te zien dat ik nu gemiddeld 0,75 hoger scoor op het evaluatieformulier. Nu gaat het natuurlijk niet zozeer om het rapportcijfer. Ik geef gewoon leukere trainingen, waar ik zelf ook meer plezier aan beleef. Mijn reacties op de mensen om mij heen zijn anders en prettiger geworden. En meer verbonden.”

“Ik denk nu in eigen verantwoordelijkheid. Dat merken ze niet alleen op mijn werk, maar ook in mijn familie, mijn vriendenclub en op de volleybalvereniging.”

De 7 Gouden Regels
(Die je leert en ontwikkelt in GRIP Groeisessies)

1

Benut je eigen ruimte

Evalueer met jezelf regelmatig in welke situaties je goed je eigen ruimte benut en in welke niet? Wat heb je nodig om ook in de voor jou moeilijke situatie je bewust te worden van je eigen ruimte en deze te gaan benutten? Kies een collega of vriend(in) met wie je die gaat bespreken.

  2

  Besluit deze ruimte te benutten

  Creëer tijd en ruimte als je bijvoorbeeld emotioneel, boos of gefrustreerd bent. Blijf ook in moeilijke situaties benaderbaar, zonder (voor)oordeel en in contact.

   3

   Krijg en houd sturing op je grondhouding

   Kijk terug naar situaties waarin het voor jou niet goed voelde. Beschrijf op basis van de 6 grondhoudingen de grondhouding van de ander en van jezelf. Beschrijf welke andere grondhouding je liever aan had willen nemen. Ga vanuit je gewenste grondhouding het gesprek aan met de anderen in de situatie om samen terug te kijken. En bereid je erop voor hoe je gaat handelen als zich een soortgelijke situatie nogmaals voordoet.

    4

    Geef collega’s terugkoppeling over gedrag of kernwaarden

    Als zich een situatie voordoet waarin een collega tegen de te bereiken doelen of kernwaarden ingaat, neem dan de ruimte om het met deze collega te bespreken. Denk terug aan hoe je dat hebt geoefend in groeisessies en bereid het gesprek voor, zodat je dat op een constructieve manier kunt doen. Voer het gesprek en vraag aan je collega hoe die het gesprek heeft ervaren.

     5

     Bespreek bij aanvaarden doelen juiste randvoorwaarden

     Als je werkdoelen of taken van je leidinggevende of collega krijgt, bedenk dan voor jezelf wat je nodig hebt om deze op een goede manier te realiseren. Bespreek deze randvoorwaarden voordat je de doelen of taken aanvaart. Kijk ook terug op doelen of taken die je niet goed kon afronden. Wat maakte dat het niet lukte? Welke randvoorwaarden had je bij het aanvaarden moeten bedingen?

      6

      Bespreek in werkoverleg samenwerking en kernwaardengedrag

      Stel voor om in het werkoverleg als vast agendapunt op te nemen, dat jullie de samenwerking en het kernwaardengedrag met elkaar gaan evalueren.

       7

       Evalueer jezelf op de 7 Gouden Regels

       Vul regelmatig het persoonlijke evaluatieschema, waarbij je je afvraagt of je alle Gouden Regels hanteert in voor jou lastige situaties. En als dat niet zo is, wat had je anders kunnen doen om de regels wel toe te kunnen passen.

        Contact

        GRIP levert je veel op, maar vergt ook een investering. In tijd, geld, maar bovenal in jezelf. We begrijpen dat je daar eerst even over wilt contacten. Vul dus gerust dit formulier in.