Samenwerking Directie en OR

Hoe komen directie en ondernemingsraad van uiteenlopende naar gemeenschappelijke ambities en resultaten? Het antwoord op deze vraag waar vaak beide partijen mee worstelen, krijg je in onze nieuwe GRIP Groeisessie: ‘Gezamenlijk GRIP op de organisatie’. Ideaal om samen te volgen.

R

Betere onderlinge samenwerking

R

Meer gedeelde ambities

R

Hoger strategisch niveau

Het is begrijpelijk dat het ‘goede gesprek’ op strategisch niveau in de praktijk vaak een hele uitdaging is. Te vaak gaat het overleg namelijk over functionele en operationele zaken. Lijken belangen tegenstrijdig. En worden de gemeenschappelijke doelen niet altijd gevonden. Anders gezegd: het gesprek over het fundament voor persoonlijke en organisatiegroei blijft nog vaak onderbelicht. De GRIP Groeisessie: ‘Gezamenlijk GRIP op de organisatie’ brengt hier verandering in. Na deze Groeisessie zijn jullie met elkaar nóg betekenisvoller voor de organisatie.

“Ik ervaar nog te vaak een wij-zij-gevoel”

Begeleiding door GRIP Practioner

In deze Groeisessie van 2 dagdelen gebruik je onder begeleiding van een GRIP Practioner de methodiek waarmee zowel directie als OR in gezamenlijkheid meer grip krijgen. Doel: het verbinden van alle medewerkers aan de kernwaarden én organisatiedoelen. Hierbij zijn werkplezier, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, innovatie en het eigen gedrag belangrijke onderwerpen.

Waarom de Groeisessie ‘Gezamenlijke grip op de organisatie’?

Onderzoek wijst uit dat de OR in veel organisaties nog altijd niet voor de volle 100% serieus wordt genomen. Daar is een aantal redenen voor, even ongenuanceerd:

  • OR’s vinden het lastig om een goed evenwicht te vinden tussen medewerkers- en organisatiebelangen
  • Directies betrekken OR’s vaak pas bij de besluitvorming in plaats van vroegtijdig bij het opstellen van visies, doelen en resultaten
  • OR’s hebben de neiging om zich op functionele en operationele onderwerpen te richten
  • Directies zien OR’s nog te vaak als ‘sluitpost’: een horde in de besluitvorming
  • Directie en OR’s lijken vaak tegenstrijdige belangen na te streven (wat niet waar is)
  • Er is nog vaak sprake van een wij-zij-gevoel en -houding

Stel nu eens dat …

Directie, RvT/RvC en OR werkelijk in gezamenlijkheid positief en constructief invulling geven aan WOR artikel 24. Dus eens of meerdere keren per jaar elkaars kracht bundelen voor:

  • De evaluatie van de resultaten van het afgelopen jaar en jaarverslagen
  • Het formuleren van doelstellingen – en bijbehorende verantwoordelijkheid en eigenaarschap – voor het komende jaar, jaarplan & begroting
  • Dat alle stakeholders deze overleggen niet zien als een ‘verplicht nummertje’ met monologen van bestuurders en algemene vragen van de OR. In plaats daarvan: met elkaar het gesprek aangaan over thema’s waar alle medewerkers uiteindelijk hun schouders onder moeten zetten: kernwaarden, organisatiedoelen, gedrag, procesoptimalisatie en werkplezier. Niet omdat het moet van de ‘baas’, maar omdat ze dat zelf willen.

Door écht samen op te trekken krijgt iedereen meer grip op de organisatie. Blijven medewerkers krachtig. En wordt de organisatie meer toekomstbestendig.

Geen traditioneel scholingsprogramma

Verwacht bij de Groeisessie: ‘Gezamenlijk GRIP op de organisatie’ geen traditioneel scholingsprogramma over medezeggenschap. En ook geen adviezen op het gebied van advies- & instemmingsrecht, onderhandelingstechnieken, vergaderen & notuleren en teambuilding. Wij gaan voor échte samenwerking tussen directie en OR. Een samenwerking waarmee organisatiedoelen bereikt worden.

De in-company Groeisessie van 2 dagdelen is interactief, constructief, leerzaam, toekomstgericht en gericht op de organisaties van de deelnemers. Voor deze Groeisessies zoeken we nog consultants die zich willen certificeren als GRIP Practioner.

MELD JE AAN [contactformulier]

Contact

GRIP levert je veel op, maar vergt ook een investering. In tijd, geld, maar bovenal in jezelf. We begrijpen dat je daar eerst even over wilt contacten. Vul dus gerust dit formulier in.